Ciberdiaris del País Valencià fundats durant la crisi (2008-2015). El cas del digital ‘La Veu del País Valencià'

Cèlia Cerezo Garcia

Resumen


El treball és una recerca dels ciberdiaris sorgits al País Valencià durant la crisi econòmica (2008-2015). S'analitzen les característiques d'esta nova premsa digital: la llengua d'expressió informativa, àmbit geogràfic, l'any en què sorgeixen i quina província ha tingut major creixement de cibediaris. S'estudia també el cas concret de La Veu del País Valencià (www.laveupv.com). S'analitza la seua producció periodística durant els dies 2 a 6 de maig i quines seccions i gèneres reforcen més.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.